Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Lotus Bakeries België NV, met zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke en met ondernemingsnummer 0421.694.038. Zij is een dochteronderneming van Lotus Bakeries NV, met zetel te Gentstraat 1, 9971 Lembeke en met ondernemingsnummer 0401.030.860. Alle informatie op deze website is louter informatief en wordt u beschikbaar gesteld voor louter informatieve doeleinden. Door toegang tot en gebruik van deze website, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.

Tenzij anders vermeld, is deze website bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag niets wijzigen, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen, doorgeven, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken produceren, overdragen of verkopen van informatie, software, producten of diensten verkregen van deze website. U mag voor eigen, niet-commercieel gebruik, gebruik maken van materiaal van deze website, elektronisch kopiëren en hard copy printen, op voorwaarde dat u geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten wijzigt of verwijdert. De intellectuele eigendomsrechten rustend op het materiaal op de website, waaronder software, bestanden, afbeeldingen, gegevens of andere inhoud, behoren toe aan Lotus Bakeries België NV.

De inhoud van deze website zal van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving wat geen aanleiding kan geven tot de creatie, de wijziging of vervanging van reeds bestaande of nieuwe contractuele verplichtingen overeengekomen tussen Lotus Bakeries België NV of de met haar verbonden ondernemingen en de gebruiker van de website.

De naam, het logo van Lotus Bakeries NV, van de met haar verbonden vennootschappen en van de producten en diensten die zij aanbieden, zijn handelsmerken en handelsnamen van Lotus Bakeries NV die beschermd zijn door nationale en internationale wetgeving. In geval u deze handelsmerken en/of handelsnamen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming gebruikt, wijzigt of kopieert zal Lotus Bakeries NV genoodzaakt zijn de nodige maatregelen te treffen.

Hoewel Lotus Bakeries België NV alles in het werk heeft gesteld om op haar website alleen volledige en correcte informatie te plaatsen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de correctheid van deze informatie of voor eender welke informatie die als misleidend zou kunnen worden beschouwd.

Lotus Bakeries België NV biedt geen garantie dat de functies van deze website ononderbroken of foutloos zullen zijn noch dat deze website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.De site van Lotus Bakeries België NV kan links omvatten naar andere websites of internetpagina’s. Lotus Bakeries België NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van deze gelinkte sites.

Het gebruik van het internet is niet vrij van risico, onder andere in verband met de verspreiding van computervirussen.  Door gebruik te maken van onze website erkent u uitdrukkelijk dat Lotus Bakeries België NV geen aansprakelijkheid opneemt en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade dan ook die u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van onze website of van links op onze website. 

Deze website is alleen bedoeld voor gebruik in België. Elk geschil met betrekking tot deze website of het gebruik ervan wordt beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd.

E-mail consumerbelux@lotusbakeries.com als u vragen hebt in verband met deze website.