Zijn kleurstoffen en/of  bewaarmiddelen in een voedingsmiddel slecht?

Alle additieven, waaronder kleurstoffen en bewaarmiddelen,  die in voeding toegelaten zijn werden getest op hun veiligheid voor de consument.  Kleurstoffen en bewaarmiddelen in voeding zijn dus niet schadelijk voor de gezondheid. Lotus Bakeries gebruikt zo weinig mogelijk additieven in haar producten. Enkel indien ze absoluut nodig zijn om tot een betere kwaliteit te komen of om die betere kwaliteit te behouden tijdens de bewaring van het product, gebruikt Lotus Bakeries additieven .