Gebruiksvoorwaarden


Hoewel Lotus Bakeries NV alles in het werk heeft gesteld om op zijn website alleen volledige en correcte informatie te plaatsen, aanvaardt Lotus Bakeries NV geen aansprakelijkheid voor de correctheid van deze informatie of voor eender welke informatie die als misleidend zou kunnen worden beschouwd. Alle informatie op de website van Lotus Bakeries NV is van informatieve aard en wordt louter beschikbaar gesteld ter informatie.

De inhoud van deze website zal van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving wat geen aanleiding kan geven tot de creatie, de wijziging of vervanging van reeds bestaande of nieuwe contractuele verplichtingen overeengekomen tussen Lotus Bakeries NV of haar filialen en de gebruiker van de website.

De naam en het logo van Lotus Bakeries NV, van zijn verbonden vennootschappen en van de producten en diensten die zij aanbieden, zijn handelsmerken en handelsnamen die beschermd zijn door de nationale en internationale wetgevingen. Deze website wordt geregeld door de Belgische wetten en de betrokken intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Lotus Bakeries NV.

Links

De site van Lotus Bakeries NV omvat links naar andere internet-websites. Lotus Bakeries NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van deze gelinkte sites.

E-mail info@lotusbakeries.com als u vragen hebt in verband met deze website.